۱۷.۱.۹۰

نیروهای از دست‌رفته

تو کف یه کار جوونیام موندم
که من چه‌طوری
پیاده و بی‌ماشین
هر روز هر روز
می‌رفتم طالقانی و جمشیدیه