۱۸.۱.۹۰

شگرد

یه کارایی هست آدم می‌کنه، خودش می‌دونه بده، اما تعجب می‌کنه وقتی می‌بینه آدمای نزدیک بهش با لبخند از کنارش رد می‌شن و حتی ممکنه وانمود کنن که اصلن از این کار ناراحت که هیچی خوشحالم شدن.

گول نخور. در اولین مشاجره، اختلاف، دعوا، بگومگو یا حتی اولین بحث ساده مثل گلدون اون قضیه رو تو سرت خورد می‌کنن.