۲۸.۱.۹۰

از افاضات نیمه شب شیخ

مسواک رو شاید به خاطر خستگی و فراموشی نزنیم، اما شام رو نه به خاطر خستگی یادمون می‌ره نه فراموش می‌کنیم که بخوریم. چون مسواک یک نیاز منطقیه اما شام یک نیاز وجودیه.