۳۱.۲.۹۰

سف‌سطه

مثلن گاهی شاید یهو ناگهانی یه جورایی تقریبن بعضی چیزا یه طوری باشه.