۳۱.۲.۹۰

نقاشان بزرگبالشم
پیرهنم
چراغم
همه شاهدند
که تا بامدادان آخرین روز ماه
بیدار و بی‌‏تاب ماندم
ساعتی به انتظار تو
ساعتی در کنار تو
ساعتی به بدرقه‌‏ات
و تا سپیده بو کشیدنت


عکس : روزگاری Pablo Picasso & Marc Chagall