۷.۳.۹۰

کلاس زبان

با آدم‌های خیلی با برنامه که صد جور کلاس و برنامه‌ریزی دارن نباید رفاقت کرد. این آدما هیچ‌وقت به دل‌تنگی و گرفتاریت نمی‌رسن چون گرفتارن خودشون. فقطم وقتی خودشون گیرن یا تنهان یادت می‌کنن.