۲۲.۳.۹۰

چیستی حق مسلم

بی‌‏بی‌‏سی : مردم ایتالیا یک‌شنبه در یک همه‌پرسی درباره از سرگیری تولید نیروی برق به وسیله انرژی هسته‌ای شرکت خواهند کرد.

این عبارت یک پیام مهم دارد. انرژی هسته‌ای (و همه چیزهای مشابه آن) حق مسلم هر ملتی‏‌ست، اما تصمیم‌گیری در مورد داشتن یا نداشتن آن حق مسلم‌تری‌ست.