۲۵.۳.۹۰

ببو

ببو
ببو
ببو
ببو
این صدای آژیر آمبولانسی‌‏ست
که پشت چراغ قرمز کنار شرکت ما گیر کرده است
و قرار است یک نفر را نجات بدهد
و اعصاب صد نفر دیگر را به گا ...