۵.۴.۹۰

برای پوشش نمی‏‌شود قانون وضع کرد

ناظم الاطباء در تعریف لغت قانون در فرهنگ خود می‌‏نویسد : "حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد."

این عبارت که "اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد" یعنی این‌که قانون باید قابل اندازه‏‌گیری و به اصطلاح متریک باشد وگرنه سلیقه مجریان، روش اعمال آن قانون می‏‌شود و این یعنی که این قانون عقل‏‌گریز است. مثلن نمی‌‏شود قانون وضع کرد که هرکس غمگین باشد مجرم است چون غمگین بودن قابل اندازه‌‏گیری نیست و شما با وضع این قانون، دست مجریان قانون را برای انواع برخورد سلیقه‌‏ای بازمی‏‌گذارید و این بد است مگر آن‌که اصلن دوست داشته باشید که جایی برای سلیقه‌ای بودن اجرای قانون وجود داشته باشد !!

موافقین نسبتا محترم قانون امنیت اخلاقی، توجه کنید که برخورد با پوشش آدم‌‏ها -گذشته از ارتباط آن با حوزه عمومی یا خصوصی و به غیر از موارد استثنای بسیار کلی- به دلیل گسترده‌گی انواع پوشش قابل اندازه‏‌گیری نیست و مجریان و ضابطان، در اکثر موارد (به غیر از موارد معدود) می‌‏توانند عشقی ! و سلیقه‏‌ای با قضیه برخورد کنند و این می‏‌شود همان اغراض مستبدانه اشخاص که به شدت در این قانون وجود دارد و این قانون را عقل‏‌گریز و حتی عقل‏‌ستیز می‏‌کند. برای همین هم هست که شما یک ون می‏‌بیند که هفت تا زن و دختر را با پوشش‏‌های مختلف در آن‏‌ها دستگیر کرده‏‌اند که با دیدن بعضی‏‌هایشان با تعجب داد می‌‏زنید : "اینو دیگه واسه چی گرفتن ؟؟!!!؟"

گفتم که در جریان باشید.