۴.۴.۹۰

نقش‌های گچی

عجب عجب !!
که برون آمدی به پرسش من
ببین ببین ...
که چه بی‌طاقتم ز شیدایی
مرو مرو
چه سبب زودزود می‌‏بروی
بگو بگو ...
که چرا دیردیر می‏‌آیی
شعر رومی
عکس : طهران - موزه زمان