۶.۵.۹۰

از این قبیل

لا تسئلوا عن اشیا ان تبدلکم تسؤکم

از چیزی سوال نکنید که وقتی براتون آشکار شد، غمگین بشید.


قرآن / سوره مائده / آیه ١٠١