۱۲.۴.۹۰

در ستایش غرور

در هر فعل بسیار متواضعانه‌‏ای
لایه‏‌هایی از تظاهر ریاکارانه‏‌ای 
نهفته است.