۲۰.۴.۹۰

کلن ف‏ی‏ل‏ترینگ مث این‌که از کار افتاده و تمامی سایت‏‌ها به خوبی و نیکی باز می‏‌شه. مث این‌که مسئول مربوطه دستش خورده به دکمه شات داون.

دو دقیقه بعد : ف‏ی‏ل‏ترینگ برگشت، برید سر کاراتون.

یه دیقه بعد : گوگل پلاس که قبلن فیلتر نبود هم ف‏ی‏ل‏ت‏ر شد.