۱۱.۵.۹۰

تجربه‌های اثبات شده

هر وخت یه خانومی رو که باهاش خیلی هم نزدیک نیستی، صدا کردی و در جواب گفت "جووون"، سریعا فرار کن.