۱۲.۵.۹۰

سرخط خبرهای فصل

خبر داری فلانی را گرفته‌‏اند
خبر داری از اعتصاب غذای آن دوازده نفر
خبر داری از تجاوز دسته‏‌جمعی دی‌روز
شنیده‏‌ای از قتل آن ورزش‌کار به ضربات چاقو
خبر داری هر که لاک زده باشد دستگیر می‏‌کنند
خبر داری از ساخت موشک‏ سه هزار کیلومتری
خبر داری از ادامه حصر خانگی آن چهار نفر
خبر داری از حال آن دخترک
که به صورتش اسید پاشیده‏‌اند
می‏‌دانی که دی‌روز
فلانی در اعتصاب غذا جان داد ؟!
خبر داری ؟!!!!
که بوسه‏‌ای در کف خیابانی در وکنکوور
تنها خبر دل‌نشین این شهر غبار گرفته است ؟!!!
خبر داری چه‌قدر
از صبح‌‏های آبستن خبر می‏‌ ترسم ؟

من اخبار را
آن جوری می‏‌خوانم
آن قسمت‏‌شان را می‏‌خوانم
که دلم قرار بگیرد
دست خودم نیست
برای من
آب‌بازی دخترها و پسرها
در آن بعد از ظهر تابستانی
سرخط خبرهای فصل است

ده مرداد نود - سعدآباد