۷.۶.۹۰

جامع التعاریف

دیدی یه کاری رو وقتی انجام می‌دی حس خوبی داری، ولی بعدش ناراحت می‌شی ؟ به این می‌گن جوگیری.
حالا اگه یه کاری رو وقتی انجام می‌دی حس خوبی داشتی و بعدشم باز حس خوبی داشتی، به این می‌گن کس‌خُلی.