۱۰.۵.۹۰

این همه سال
توی خانواده مذهبی بزرگ شدم
و کلی دوستان معتقد داشتم
ندیدم حتی یک روزه‌دار واقعی
که راضی باشه به زحمت دیگرانی که به هر دلیل
نمی‌خوان یا نمی‌تونن روزه بگیرن
به نظرم اگه درب همه رستورانا باز باشه
و کسی توی هیچ اداره و مکان عمومی محدود نشه
خود مردم جوری رعایت اخلاقی می‌کنند در مورد روزه‌دارها
که از صدتای این قوانین زوری و کوفتی موثرتر و بهتر باشه