۱۵.۵.۹۰

تُف به اونایی که همیشه می‌خوان آخرین امضا باشن

حقوق شرکت پنج ماهه عقبه. بچه‌ها مرتب به من غر می‌زدن که چرا یه حرفی نمی‌زنی یا با مدیرعامل صحبت نمی‌کنی و با این‌که بیشترین کسی که مطالباتش عقب افتاده خود منم، متهمم می‌کردن که تو از جای دیگه حقوق می‌گیری نفست گرمه و این حرفا. امروز یه رو دست خوب زدم بهشون. یه نامه تهیه کردم خودم هم امضا کردم و گفتم هر کسی پایه‌ست که اعتراض کنیم به نحوه حقوق دادن شرکت بیاد زیر امضای من امضا کنه. نصف شرکت امضا نکردن. از اون نصف باقی‌مونده هم بیشترشون می‌گفتن اگه همه امضا کنن ما هم امضا می‌کنیم یعنی می‌خواستن آخرین امضا باشن که این کار به نظرم از امضا نکردن کثیف‌تره و علاوه بر نداشتن جسارت، مزورانه هم هست. اون چند نفر باقی‌مونده هم به جای امضا کردن داشتن سعی می‌کردن منو قانع کنن که با این تعداد به جایی نمی‌رسه. خلاصه نامه رو با دو امضا که امضای خودم بود و تلفن‌چی ارمنی شرکت (که خیلی جسورانه امضا کرد) انداختم جلوشون و گفتم این‌جور آدمایی هستید شما. از صبح تا حالا هیشکی دیگه صداش درنمیاد.