۱۵.۵.۹۰

...

تو کجایی ؟
در گستره‌ی بی‌مرزِ این جهان
تو کجایی ؟شعر بامداد