۱۸.۵.۹۰

اعتراف

خانه‌ها بعد از اسباب‌کشی مرتب می‌شوند
شلوغ‌ترین کمدهای دیواری مرتب می‌شوند
به‌هم‌ریخته‌ترین کیف‌های زنانه مرتب می‌شوند
حتی وضع مملکت هم ممکن است یک روز مرتب شود
اما هارد من هیچ‌وقت مرتب نخواهد شد