۳.۷.۹۰

ماهیت

من فقط یه گُهم
باور کن اینو واسه شکست نفسی یا چیزای دیگه نمی‏‌گم
من فقط یه گُهم
هیچیه دیگه هم نیستم
اینم برا اون عزیزای دلم گفتم
که مدام می‌پرسن فک کردی کی هستی ؟
جواب یه کلمه‌ست دوستای مهربونم
گُه گُه گُه گُه و دیگر هیچ