۶.۷.۹۰

فکت

آدما از ادعاشون کوتوله‌ترن. هرچی ادعاتر، کوتوله‌تر.