۱۲.۷.۹۰

برزخ

سودایی در دماغ
مثل عطسه‏‌های منتظر می‏‌مانی
نه می‌‏آیی
نه می‌‏روی
یازده مهر نود
عکس Claude P. Dettloff - Wait For Me Daddy - 1940