۸.۸.۹۰

لاوایز

دلم تنگ شد برات. یادم اومد که کمرت می‌خارید واست می‌خاروندم.