۱۰.۸.۹۰

دردهای نسلی

گودر را نابود کردند. می‌خواهند همه را زوری ببرند به این سرویس گوگل‌پلاس احمقانه. درد بسته شدن گودر درد مزخرفی‏ست. به هیچ‌کس هم نمی‌شود گفت. مثلن فکر کن به پدرت بگویی ناراحتم چون گودر را بستند.