۱۹.۷.۹۰

تیتراژ

حس دیوانه‌‏واری
در من هست
که ما
من و تو
در این جدایی‏‌های کور
تمام جهان را خواهیم گشت
بی هم به هر بیغوله‏‌ای
سرک خواهیم کشید
و عاقبت
خسته دل و پشیمان
در آغوش هم
آرام خواهیم گرفتمهر نود
عکس Ed van der Elsken