۲۹.۹.۹۰

دایره

این رفیقمون
٧٠٠ تا سکه باید بده
به غیر از چندصدتایی که تا حالا داده
تا تازه برسه
به وضعیت الان من
مادرم اصرار می‌کنه
که چند ده میلیون خرج کنم
هزار تا گرفتاری بتراشم
که برسم به وضعیت سابق رفیقم
که خودش داره با دادن هزار تا سکه
تلاش می‌کنه برگرده به وضع سابقش
که وضع سابقش
وضع الان منه

آذر نود