۲۰.۱۰.۹۰

این بچه‌هایی که متولد سال 69 هستن، قاعدتن باید پورن‌استار بشن با این سال بامُسَمای تولدشون.