۲۲.۱۲.۹۰

زمانه‌ی انتخاب‌های حیاتی

خوب یا بد نیست. پیچیده است.
آزادی عزیز و محترمه.
یه پاره‏‌ت هنو طهرونه ؟
این خوبه، ولی اون هم خیلی خوبه. رای نهایی من ...
خیلی خوبه. فقط اگر یه ذره بکشی‌اش بالا که نوشته‌ها یه کمی بیشتر معلوم شن خوب‌تر می‌شه. فقط گردنت یهو قطع نشه.
کاش می‌شد این مرزها نبود. آدم هر وخ که می‌خواس یه بلیط می‌خرید و هر جا که می‌خواس پیاده می‌شد. مجبور به انتخاب‌های به این دشواری نبود.
و پله‌ها … تمام نمی‌شوند. تو دور می‌روی و دورتر.
پارک جمشیدیه رفتن و توی راه توی برف‌ گیر کردنمون.
برگردیم به همون شب بارونی.
این همه دشواری از تحمل ما خارجه. این همه انتخاب. این همه تصمیم. این همه دوری.
این همه دوری !
این همه دوری !
این همه دوری !


...
...
...