۱۳.۱۲.۹۰

در دوبار زنده‏‌گی کردن

آدم‌ها
مخصوصن از سی‌ گذشته‌ها
زیاد این جمله را به کار می‌برند
که
"اگر یک‌بار دیگر به فلان سن برگردم
کارهایی را می‌کنم یا نمی‌کنم"
و به خیال خودشان
آن‌قدر باتجربه شده‌اند
که اگر ناگهان بیست و پنج ساله شوند
یا اگر یک‌هو به سال اول دانشکده برگردند
و یا حتی اگر
یک‌بار دیگر متولد شوند
و دوباره زندگی کنند
کارهایی که به آن‌ها می‌گویند
"اشتباهات زندگی‏شان" را
تکرار نخواهند کرد
و یک‌سره توفیق و سعادت خواهند بود
و می‌شود در لحن سرشار از حماقتشان
به وضوح دید
که اگر حتی
یک‌بار دیگر از ابتدا
زندگی کنند
اشتباهاتی به مراتب بدتر خواهند کرد
و بسیار احمق‌‏تر از وضع فعلی‌شان
خواهند شد

باور نمی‏‌کنید ؟
ده سال بعد به دیدنشان بروید

* عکس Saul Leiter