۱۳.۱۲.۹۰

خانم دکتر الهام امین‌زاده، کد انتخاباتی ١٧٢١، به ستادهای انتخاباتیتون بگید دیگه اس‌ام‌اس نفرستن. انتخابات چند ساعته که تموم شده به‌خدا.