۲۳.۱.۹۱

وقتی صد صفحه پشت سر هم امضا می‌کنی، امضات یادت می‌ره ....