۲۰.۱.۹۱

توضیح واضحات

وختی یه چیزی بی‌سیمه نسبت به چیزی که با‌سیمه یه فقدان داره. نقص داره. اما این فقدان مزیت حساب می‌شه. پس خیلی وقتا ممکنه یه چیزی فقدانی داشته باشه اما همون فقدان، مزیت رقابتی‌ش باشه.