۱۵.۱.۹۱

بعد از تعطیلات

ما چرا باید توی این سن کار کنیم ؟ هشت صب بیدار بشیم بریم سر کار تا بوق سگ ؟ واسه کی ؟ واسه چی ؟ ما اصلن سنمون برای این‌قدر کار کردن نیست. ما کودکان کاریم. دارن به ما زور می‌گن. ما باهاس استراحت کنیم. کتاب بخونیم. سفر کنیم. حال کنیم. اینم آخه وضه ما داریم ؟