۱۰.۳.۹۱

نظریه‌های در هوا

یه آدمایی هستن
که ما فکر می‌کنیم 
"دلشون خوشه"
اونا از ما خوشبخت‌ترن