۸.۳.۹۱

حسین‌منصور‌حلاج باعث شده که اگر من رئیس کل ناسا هم بشم باز توی سرچ گوگل اسمم تو صفحه اول نیاد. همین چیزا بی‌انگیزه‌ام کرده دیگه. هیچی نمی‌شم.