۱۲.۲.۹۱

شرق دوووور

یک اقیانوس
فاصله بین ماست
مرزهای زیاد
مردمان رنگارنگ
و روزهایی
به بلندی قرن
اما
ناگهان
کنار دریا
زیر آفتاب سوزان
سر می‌چرخانی و نگاهت
با نگاهم
می‌آمیزد
و پی‌ات که می‌دوم
لابه‌لای دخترهای چشم‌بادامی
گم می‌‌شوی
.....

کیوتو، ژاپن