۳.۳.۹۱

نجات سرباز رایان

یک مرد
کشته می‌شود
و مرگش
در یک سرزمین
شهادتی ارجمند است
و در سرزمین مجاور
همان مرگ
هلاکتی بی‌ارزش