۲۴.۳.۹۱

که آخری بود آخر

این درست ...
که زمانه خراب شده
که وضع مردم بد است
که بوی گند گرفته همه‌جا را

این درست که روزگاری
که زیاد هم دور نیست
مادربزرگ گنجه‌ای داشت
درش که باز می‌شد
خاطرات مثل گنجشک‌ها
می‌پریدند بیرون
و ما برای فرزندانمان
برای نوه‌هایمان
خیلی اگر هنر کنیم
یک هارد اکسترنال
بگذاریم به یادگار
که اگر وقت کردند
دنبال فایل عکس‌های خانوادگی بگردند
یا ببینند پدربزرگشان
چه می‌دیده
چه گوش می‌داده
چه غلطی می‌کرده
.....
یا این‌که میزان مهر میان ما
میزان عشقی که به هم می‌دهیم
وابسته شده به پهنای باند
و سرعت
و سرعت
و سرعت ....
.....
این‌ها همه درست
وضع خراب است، قبول

اما دلیل نمی‌شود
هرکس که آنتی‌ویروسش به روز است
حالش هم خوب باشد
هرکس که فرندهای فیس‌بوکش زیاد است
تنها هم نباشد
هرکس فالورهای توییترش زیاد است
کسی هم به حرفش گوش کند
این‌ها دلیل نمی‌شود
این‌ها برای ما کافی نیست
این درست
که وضع خراب است
اما
ما هم آدمیم ...

* عکس : روزگاری در پاریس، ١٩٣٥، از پینترست