۲۴.۵.۹۱

دو نفر مست و پاتیل آخر شب راهی خونه بودن که وارد یک کوچه بن‌بست می‌شن. یکیشون می‌گه بیا دیوار رو هل بدیم و بریم جلو! اون یکی هم قبول می‌کنه. کت‌هاشون رو درمیارن و می‌زارن کنار دیوار و شروع می‌کنن به هل دادن. یه دزدی می‌رسه و کت‌ها رو یواشکی برمی‌داره و می‌ره. بعد از چند دیقه یکی از مستا نگا می‌کنه می‌بینه کت‌ها نیست.
رو می‌کنه به رفیقش و می‌گه : خیلی جلو رفتیم. بهتره برگردیم !!!