۲۱.۵.۹۱

ماراتن

المپیک‌ها می‌آیند و می‌روند
قهرمان‌های دو صدمتر
نوارها را پاره می‌کنند
بزرگ‌ترین ضربات جهان
به تورها می‌نشینند
و همیشه کسی هست
که پنجاه متر را زودتر شنا کند
یا نیزه‌اش را
دورتر بیندازد

المپیک‌ها تمام می‌شوند
و جوانی‌های ما را
طی می‌کنند
ما ...
دونده‌های ماراتن بزرگ
که خوب ورزیده بودیم
با آمادگی کامل
و استعانت‌های جورواجور
تنها اشکال کار
این‌جا بود
که مسیر مسابقه را بر عکس دویدیم

المپیک‌ها می‌آیند و می‌روند
و من یادم نیست
اولین المپیکی که شنای زنان را
از ماهواره دیدم کی بود
و یادم نیست
که چه سالی فهمیدم در افتتاحیه‌ی المپیک
جوانان هم قد و قواره‌ام
شادمانه می‌رقصند

مرداد ٩١