۲۷.۶.۹۱

ری‌استارت ینی همه‌چی از اول

برای این همه آرزوهای مظلوم
که چشمی به آینده‌های دورشان نیست
و تنها تمنای خیس‌خورده وقوع دوباره یک‌روز گذشته‌اند
برای این همه "ای کاش" محال
ای کاش
دوباره‌ای در کار بودعکس : خانه‌ای باقیمانده از نسل عمارت‌های طهران، خیابان ولیعصر