۵.۷.۹۱

خاک شیر

هیچی به اندازه برخورد با آدمای بزرگوار حال نمی‌ده. آدمایی که به روت نمیارن. تو حال کسی نمی‌زنن. بدیات یادشون می‌ره. مث شربت خاک شیرن. خوبن.