۱۹.۶.۹۱

این گلایه‌ها واسه چیه
این سوتفاهم‌ای مکتوب
این شکوه‌های غربت‌زده

به این فاصله‌های دروغی اعتباری نیست
به این مرزهای به نظر بتنی

می‌گذره این سال‌های وبا
برمی‌گردیم هممون
تهران دوباره طهران می‌شه
دوباره جم می‌شیم
دوباره کافه می‌ریم
دوباره تئاتر تماشا می‌کنیم
و دوباره‌های دیگه
پر از نور و صدا و روشنی

عکس : کافه‌ای در خیابان کریم‌خان‌زند، طهران