۱۱.۸.۹۱

به سوی تو

همه راه‏‌ها به سوی تو بسته‌‏اند
راه‌‏هایی را خودت بسته‏‌ای
راه‏‌هایی را من اهلش نیستم
راه‌‏هایی هم
راه‌بندانندعکس : جایی در کاخ سعدآباد، تهران