۶.۱۲.۹۱

اسلاید خاطرات

باورم نمی‌شد این‌طوری به همم بریزد.