۱۸.۳.۹۲

هر زنی تنها یک‏‌بارعاشق می‏‌شود

در دل هر زنی
یک مرد برای همیشه ته‏‌نشین می‏‌شود
مردان دیگر بیایند و بروند
از مردی صاحب کودکانی شود
پیر شود
به مرد زندگی‏‌اش هزار بار
بگوید "دوستت دارم"
اما
تنها یک مرد در دل اوست
که فکرش هم حتی
دیوانه‏‌اش می‏‌کند