۱۹.۵.۹۳

ناگهان می‌فهمی که تنهایی
و تنهایی تمام وزن عظیمش را
مثل یک موج عظیم بر ساحل
مثل یک بهمن بزرگ بر پیکر کوه‌نوردی گم‌شده
مثل ضربات تگرگ بر اندام یک برگ
بر وجودت
تحمیل می‌کند