۴.۱۲.۹۳

همون‌جور که سگ گله با استخون گوسفندایی که خودش پاییده سیر می‌شه، نامردا رو هم تاریکی پر می‌کنه. خوراکشون تاریکیه.