۶.۱۲.۹۳

آدمای واکنشی

فحش بدی
فحش می‌دن
محبت کنی
محبت می‌کنن
ترکشون کنی
می‌خوان نشون بدن که اونام همین تصمیمو داشتن
بگی دوستت دارم
می‌گن عاشقتم
 بگی ازت بدم میاد
می‌گن ازت متنفرم
بهشون برگردی
اونام همین کارو می‌کنن
و ......

خودتون باشید بابا یه ذره. عشق اونه که اگه طرف فحشتونم داد و از آسمون سنگ بارید بازم عشق باشه. محبت اونه که تو دلتون باشه حتی اگر بازخورد کافی نداشت. حس‌ها باید اصالت مستقلی داشته باشن از اتفاقای محیطی. مسابقه که نیست. هر کی عاشق‌تره یا هر کی متنفرتره یا هر کی زبونش نیش دارتره.